Familieopstellingen – nieuwe inzichten – andere focus

Familieopstellingen is een methode die zonder veel woorden helderheid kan geven over thema’s die spelen in je leven. Opstellingen helpt ons om tot dan toe verborgen verbanden te zien en laat je anders denken en handelen. Zij geeft je de kans om door een andere bril te kijken, je focus te verleggen en nieuwe inzichten op te doen. Familieopstellingen is waardevol bij

  • het scheppen van helderheid in je (familie) situatie.
  • het onderzoeken en bepalen van je doelstelling en/of focus.
  • het aanboren van nieuwe inspiratiebronnen.
  • richting geven aan je leven ( privé en werk) vanuit innerlijke kracht.
  • stressgerelateerde klachten
  • rouw en verlies.

Hoe werkt een individuele familieopstelling?

We beginnen een familieopstelling altijd met het helder formuleren van je vraag. Aansluitend gaan we samen kijken hoe jouw systeem hierop reageert. Er wordt gewerkt met tastbare symbolen zoals poppetjes, stenen of vloerankers. Deze vertegenwoordigen de leden van het systeem of belangrijke thema’s in je leven. Deze ‘personages’ en/of onderwerpen worden bevraagd, waardoor de opstelling steeds meer tot leven komt en er bruikbare informatie beschikbaar komt.

Profiel

Als mens maken we deel uit van verschillende systemen zoals familie, gezin, werk, sociale netwerken. Binnen deze systemen beïnvloeden we elkaar doorlopend. Zij geven ons enerzijds een gevoel van bescherming en erbij horen maar op een ander moment kunnen zij ons ook benauwen en weinig eigen ruimte bieden. In het laatste geval zijn we niet langer onszelf zijn en kunnen we niet datgene doen wat bij ons past. Deze verstoring in de balans noemen we een verstrikking. Dit kun je vergelijken met een knoop in een touw. Stress, fysieke klachten, problemen in de privésfeer of stagnatie op het werk kunnen het gevolg zijn. In een familieopstelling gaan we op zoek naar een nieuwe balans. We bekijken de situatie waarin jij je bevind. We onderzoeken jouw plek in het geheel  en schenken aandacht aan de ordening binnen de groep. We kijken naar het evenwicht waarbij het zogenaamde geven en nemen een centrale plaats inneemt. Een harmonieus systeem doet namelijk recht aan al haar leden. Er is plaats voor iedereen. Op een wonderlijke manier brengt een familieopstelling vrijwel altijd nieuwe ruimte. Je kunt vrijer ademen en gaat beter functioneren. De ervaring leert dat mensen na een opstelling vaak opgelucht zijn en nieuwe mogelijkheden zien.


Wat is systemisch coachen?

In het systemisch coachen wordt er gewerkt met de cliënt, zijn systemen ( familie, gezin, werk, cultuur en religie) en haar geschiedenis. Door het stellen van een aantal systemische vragen brengt de coach het systeem van de cliënt als het ware tot leven en werpt daarmee licht op onbewuste en verborgen patronen die verandering of groei in de weg staan. De gedachte hierachter is dat iemand in zijn kracht staat als hij zijn eigen plek binnen de groep kent en deze op de juiste wijze kan innemen. Dit brengt balans en rust, geeft nieuwe energie en ruimte voor antwoorden. In het systemisch coachen zie je dat een kleine verandering vaak al een duidelijk verschil te zien geeft.